Volba pro město Trhové Sviny

Zdravotnictví

Luboš Kollar, řidič záchranář, garant bodu

Zdravotnictví je asi nejdůležitější službou, její dostupnost je zásadní pro všechny občany. Není ale vůbec jednoduché ji zajistit.

Budova polikliniky
Výhodou Trhových Svinů je to, že je vlastníkem budovy polikliniky, že nepřešla, tak jako v jiných městech, do soukromých rukou. Město tedy může ovlivňovat podmínky, které jsou nabízeny lékařům, rozhodující slovo však mají zdravotní pojišťovny.

Nedostatky v zákonech
V tomto směru vidíme nedostatky v zákonech a již jsme iniciovali diskusi v rámci sdružení měst a obcí. Chceme zabránit tomu, aby lékař s úvazkem, který získal pro Trhové Sviny, měl možnost odejít např. do Českých Budějovic apod.

Lékařská služba první pomoci
Město významně dotuje lékařskou službu první pomoci, její udržení by mělo být i nadále jednou z priorit města.

Ing. František Kolář, vedoucí správy majetku a polikliniky města Trhové Sviny, garant bodu

Investice a rozvoj budovy polikliniky
K dobrému chodu zdravotnictví město tedy přispívá především investicemi do budovy polikliniky. K tomu je potřeba sledovat i možnosti získání dotací – úspěšní jsme byli např. v letošním roce – z dotace budou nainstalovány nové automaticky posuvné dveře a bude zřízena zastřešená rampa, aby bylo možno dopravit i ležící pacienty.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.