Volba pro město Trhové Sviny

Sociální služby

Mgr. Ilona Němcová, středoškolská učitelka, výchovná poradkyně, garant bodu

Podpora sociálních služeb závisí na sociální politice státu. V posledních letech se však zodpovědnost za podporu sociální služeb přesunula na kraje a po krácení množství financí z jejich strany – významně sílí tlak na potřebu finanční podpory i ze strany měst.

Sociální služby v našem městě
Trhové Sviny podporují sociální služby poskytované v našem městě – k dlouhodobé podpoře pečovatelské služby a aktivit Domečku se přidaly i nové služby – bezplatná právní poradna pro občany, terénní práce s lidmi ohroženými drogovými závislostmi, atd…

Terénní služby
Preferujeme podporu terénních služeb – pro seniory i pro rodiny s dětmi apod. Ukazuje se, že pomoc v domácím prostředí je minimálně stejně tak důležitá jako podpora sociálních ústavů.

Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Informovanost o dostupnosti
Velmi důležitá role města je i v informování občanů o sociálních službách dostupných ve městě a v regionu. Dle dostupných informací si v tomto vedeme velmi dobře, je třeba tento trend dále podporovat.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.