Volba pro město Trhové Sviny

O kompostéry byl zájem

Jedním z důležitých bodů našeho programu je i zapojení se do organizací sdružujících města a obce. Jako dobrý příklad slouží získání 100 kusů kompostérů pro naše občany zdarma v rámci společného projektu SMOJK – Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje.

Po týdnu registraci ukončujeme, dostatečné množství zájemců o kompostéry bylo zaregistrováno.

Registrace proběhla klidně, průhledně a bez potíží, každý zájemce ví, kolikátý v pořadí se přihlásil. Tímto děkuji odboru Životního prostředí, který registraci administroval.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.