Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Stav úvěrů a půjček města Trhové Sviny na konci volebního období

Na konci volebního období je čas zhodnotit i to, jak se vyvíjela zadluženost města.

Na konci volebního období je čas zhodnotit i to, jak se vyvíjela zadluženost města. Čísla, která zde budu uvádět, jsou skutečné dluhy – tedy to, co je potřeba z našeho účtu poslat našim věřitelům. Nezahrnuji do tohoto výčtu výši investic, u kterých jsme se zavázali jejich výsledek používat určitým způsobem – např. DPS, bytový dům na náměstí atd. Dále jsem nezahrnula tzv. překlenovací úvěry, které v letošním roce schválilo zastupitelstvo města v souvislosti ze získáním dotací z ROP. V případě těchto dotací platí, že z nich nelze čerpat průběžně, dotace bude proplacena až po dokončení akce. Nejde tedy o dluh, který budeme muset zaplatit „ z vlastní kapsy“. Smlouva je uzavřená s Komerční bankou za velmi výhodný úrok (v rozmezí 1,5 - 2,0%), a protože tuto věc řeší většina příjemců dotace z ROP, je Jihočeským krajem vypsán grant, který přispívá na tyto úroky.

V roce 2010 ( k 31.12.2010) jsme přebírali dluhy města ve výši 26,8 mil. Kč. Byly to tři doplatky půjček na tepelné hospodářství: 1,7 mil, 7,9 mil. a 14,5 mil. (celkem 24 mil.), dále 1,4 mil. za digitalizaci kina a 100 tis. splátka leasingu na auto.

V roce 2011 se podařilo získat dotace na vodovodní a kanalizační řád v Novém Městě, dofinancování této stavby bylo řešeno smlouvou s Čevakem o předplaceném nájemném ve výši 6,5 mil. Kč. Znamenalo to výhodnější podmínky, než by byla půjčka. Čevak tuto částku zaplatil a v r. 2011 a 2012 neposílal městu nájemné za užívání vodovodního a kanalizačního řádu. V roce 2013 bylo z nájemného splaceno posledních 300 tis. a v r. 2014 už bylo městu odváděno nájemné v plné výši. Tento dluh byl tedy vyrovnán a za Nové Město na nové zastupitelstvo nepřechází žádný dluh.

Dalším úspěchem bylo získání 15 mil. dotace na dostavbu tanečního sálu. Byla to velmi dobrá zpráva, situaci ale komplikovalo to, že obě stavby – tedy Nové Město i taneční sál – se sešli v jednom roce. Nebylo tedy jiné východisko, než řešit dofinancování stavby sálu úvěrem ve výši 15 mil. . Zastupitelstvem města byla schválena velmi výhodná smlouva s Komerční bankou, která nabídla úvěr na 10 let s úrokem, který se pohybuje mezi 1,5 – 2,0 %.

Doplatek tohoto úvěru ve výši 11,7 mil. je jediným novým úvěrem, který přejde do dalšího volebního období. Díky dlouhé době splácení je ale roční splátka pouze 1,7 mil.Kč, což nijak výrazně nezatěžuje rozpočet daného roku.

Naopak během tohoto volebního období byly splaceny úvěry a půjčky z minulého období v celkové výši 21,9 mil. Kč.

Zcela doplaceny byly tytopůjčky ve výši 11,1mil. Kč:

  • Kotel I. ( z celkových 10 mil.) doplaceno zbývajících 1,7 mil.,

  • Kotel II. ( z celkových 20 mil.) doplaceno zbývajích 7,9 mil.,

  • Digitalizace kina: zaplaceno celkových 1,4 mil.,

  • Leasing ( z celkových 250 tis.) doplaceno 99 tis. Kč.

Do příštího volebního období ze „starých“ úvěrů tedy přechází jen doplatek za 3. půjčku na kotel v TH. Z původních 25,5 mil Kč přešlo na toto volební období 14,5 mil., z nich bylo zaplaceno 10,8 mil. Kč. Do příštího volebního období přechází doplatek 3,7 mil Kč.

Celkově tedy do nového volebního období předáváme dluh města ve výši 15,3 mil. Kč, což znamená, že sepodařilo snížit dluh města o 11,5 mil. Kč, tzn. o více než 40%!

Díky dlouhodobě rozvrženému úvěru na taneční sál to znamenásplátku pro rok 2015 ve výši 4,2 mil., pro rok 2016 - 2,2 mil. Kč (poslední dvě splátky za kotel TH) a v dalších letech již jen 1,7 mil. za taneční sál. Z téměř 100 miliónového ročního rozpočtu města tedy splátky dluhů budou tvořit velmi nízké procento.
© 2018