Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Rozhovor s místostarostkou

Krátký rozhovor se stávající místostarostkou.

Můžete se nějak ohlédnout za minulými čtyřmi roky na radnici?

Už jsem to zmiňovala mnohokrát, ale před volbami mě ani nenapadla možnost, že bych se mohla stát místostarostkou a řekla bych, že to tak bylo i dobře. Nezabývala jsem se myšlenkami, co by a kdyby a když ta nabídka přišla, okolnosti byly takové, že jsem nemohla odmítnout bez toho, aniž bych porušila to, čemu jsem věřila.

Prošla jsem si rolí nováčka a musím říct, že je ideální spolupracovat s někým, kdo má zkušenosti, ale nijak neomezuje vaše nadšení a snahu o nové věci. I když jsem se o dění ve městě dlouhodobě zajímala, bylo pro mě mnoho věci úplně nových. A musím opravdu velice ocenit spolupráci s panem starostou, který měl vždy velkou trpělivost, ochotně mi vše vysvětlil, ale nechal prostor i mým nápadům. Protože nejsem typ, který by se smířil s větou: „takhle jsme to dělali vždycky“ nebo „tohle se nikdy nepovedlo“ (mimochodem tyto věty pan starosta nepoužil!) mohla jsem – aspoň doufám – některé věci posunout dále.

Téměř životní nutností pro chod radnice jsou dobré vztahy se zaměstnanci úřadu. Nováček nikdy nemůže vědět tolik o chodu radnice, o zákonech, kterými se musí řídit, jako stávající zaměstnanci. Vždy se musí do jisté míry na své kolegy spolehnout. Pokud chce něco na tomto chodu změnit, musí ho nejprve poznat a také si musí získat důvěru kolegů. Nedovedu si představit, že by někdo vstupoval do radnice jako do nepřátelského prostředí – bez vzájemné spolupráce se nelze o město starat.

Velkým bonusem jsou i dobré vztahy s kolegy starosty, kteří vám mohou pomoci, poradit, rozdělí se o své zkušenosti. Ale navázání takových vztahů a získání vzájemné důvěry nějaký čas trvá a musím říct, že jsem díky nim získala další zkušenosti, ale i určitý nadhled v tom smyslu, že nejsme jediné město, které se něčím trápí nebo o něco delší čas marně usiluje. V poslední době – v době nemoci pana starosty – jsem si prošla opravdu zatěžkávací zkouškou a musím říct, že řídit radnici v jedné osobě, tedy v roli starosty a zároveň i místostarosty, není snadné. A to už vůbec nezmiňuji předvolební podpásové napadání v médiích.

A tím se dostáváme k budoucnosti. Kandidujete na místo starostky?

O tom rozhodnou voliči:), ale ano, kandiduji na místo starostky, beru to jako svou povinnost a závazek vůči městu a voličům. Za ty čtyři roky na pozici místostarostky jsem získala tolik zkušeností, že mi přijde nefér, toto jen tak zahodit a nenabídnout k užitku.

Není snadné to říci, když se mě to týká, ale je logické, aby místostarosta převzal úlohu starosty. Z vlastní zkušenosti vím, a zatím každý starosta mi potvrdil, že než se člověk „rozkouká“, tak to nějaký rok trvá. Jak se mezi starosty říká: na všechno jsou školy, jen na starostování ne. Pokud starosta i místostarosta ve své funkci začínají, je to velký handicap.

Sama vidím, že nový lidé přicházejí se zkreslenými názory (podobně jako já před čtyřmi lety), neuvědomují si, co vše musí samospráva řešit a naopak na co nemá pravomoc. Záleží ale na jejich zájmu se učit nové, smířit se se skutečnostmi, které nelze ovlivnit, a hlavně jejich práci a rozhodnutí nesmí ovlivňovat jejich osobní zájmy. Také si myslím, že není dobře kandidovat na radnici a na všem hledat jen to špatné – většinou to vychází z neznalosti věci a z pro mě nepochopitelné naštvanosti a „blbé nálady“. Nepozastavuji se nad tím, že občan neví, co je a co není pravomoc samosprávy, že je potřeba dodržovat nějaké zákonné postupy atd. – to je součást naší práce – vysvětlovat mu to. Zarážející pro mě ale bylo, že jsem byla svědkem základních neznalostí i v řadách zastupitelů města. Bez určité pokory k tomu, že se musím mnoho věcí naučit, a naopak s pocitem, že všechno vím a vše od základu změním, by mohli někteří lidé rozvoj města nejen zastavit, ale i přivést město do problémů.

Popřála bych tedy našim občanům, aby do příštího zastupitelstva vybrali lidi rozumné, pracovité, ty, kteří dávají přednost zájmům města před zájmy svými, ty, kteří jsou ochotni spolupracovat a naslouchat názorům druhých. Využiji ještě této příležitosti, abych opravdu velmi upřímně panu starostovi i všem svým kolegům na radnici poděkovala za to, jak mě mezi sebe přijali a za vše, co mě naučili. Moje poděkování také patří všem občanům, kteří přinášeli podněty, náměty a připomínky a také za to, že měli pochopení i ve věcech, které opravdu radnice vyřešit nemůže.

Za rozhovor děkuje Petra Vicková
© 2018