Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Programové priority naší koalice

Programové priority koalice stran:

 • Jsme tady doma
 • Volba pro město
 • Křesťanská demokratická unie
 • SNK Trhovosvinenska 2014
 • Občanská demokratická strana

Výše uvedené volební strany se dohodly na těchto prioritách rozvoje a správy města pro období 2014–2018:

 1. v oblasti hospodaření, investic, územního rozvoje
  • vyrovnaný rozpočet města
  • rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve městě i místních částech
  • opravy kulturních památek
  • opravy budov města, včetně bezbariérových přístupů (např. KD a radnice)
  • větší zapojení do činnosti MAS Sdružení Růže
 2. v oblasti bydlení
  • podle možností připravovat pozemky pro rodinnou či bytovou zástavbu
  • nový pavilon domu s pečovatelskou službou, centrum sociálních služeb (projekt a získání dotace)
 3. v oblasti rozvoje místních částí
  • podporovat aktivity osadních výborů zřízením a přispíváním do jejich fondů rozvoje (podpora kultury, sportu, míst pro setkávání)
 4. v oblasti dopravy
  • řešit parkovací místa (prioritně u nové budovy městského úřadu a KD)
  • zřízení nových a opravy stávajících chodníků a komunikací, včetně bezbariérovosti
  • úprava komunikace před ZŠ pro zvýšení bezpečnosti
  • jednat s krajem o přijatelném dopravním řešení města
 5. v oblasti péče o veřejná prostranství
  • regenerace atria, zeleně kolem KD, sídliště v Budovatelské (v případě získání dotace)
  • nová dětská hřiště
 6. v oblasti kultury, sportu, turistiky a odpočinku
  • podpora spolků, kultury a sportu
  • úprava rekreační zóny Velký rybník
  • podpora turistiky a cestovního ruchu – stezky, cyklostezky, propagace
 7. v oblasti bezpečnosti
  • zefektivnit činnost městské policie
  • protipovodňová opatření (např. suchý poldr na Svinenském potoce)
 8. v oblasti služeb a informovanosti
  • podpora školství, zdravotnictví a sociálních služeb
  • posílení komunikace s občany (např. pravidelná setkávání, využití IT)© 2018