Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Získávání dotací

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Lenka Pytelková, DiS.

Chceme nadále využívat možnosti získávat dotace z evropských, národních, krajských, regionálních i dalších zdrojů. Chceme pokračovat se žádostmi v těch titulech, se kterými máme zkušenost – ROP, státní dotace prostřednictvím jednotlivých ministerstev, Jihočeský kraj, Místní akční skupina Sdružení Růže. Chceme více žádat i z těch titulů, z kterých jsme zatím nežádali nebo máme jen malé zkušenosti – např. Interreg, Fond malých projektů, nadační tituly atd. Chceme využít možnosti žádat i jako součást větších organizací – v minulosti jsme získali dotaci prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Sdružení Růže, destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko.

Chceme

  • mít co největší přehled o připravovaných dotačních titulech v co největším časovém předstihu
  • mít dopředu stanovené priority pro podávání žádostí – více rozhodovacích pravomocí voleným zástupcům občanů
  • být co nejlépe připraveni na splnění podmínek dotací
  • spolupracovat s osvědčenými firmami na podávání žádostí
  • využít dotací i pro společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice – na opravy lesních cest a na obnovení lesní techniky
  • využít spolupráci v regionu a žádat i jako Sdružení Růže nebo destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko

Program 2018-2022© 2018