Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Zdravotnictví

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Luboš Kollar

Zdravotnictví je asi nejdůležitější službou pro občany. Její dostupnost je zásadní pro všechny věkové kategorie.

Výhodou Trhových Svinů je to, že je vlastníkem budovy polikliniky, která nepřešla, tak jako v jiných městech, do soukromých rukou. Město je důležitým prostředníkem při jednáních s Jihočeským krajem a zdravotními pojišťovnami při zajištění jak praktických lékařů, tak lékařů specialistů. Problém s nedostatkem lékařů ale řeší celá republika, zvláště v příhraničních oblastech se jedná o velký problém. Ve srovnání s jinými oblastmi se nám daří zajišťovat zdravotní služby na velmi dobré úrovni. Město se významnými finančními prostředky podílí na zajištění Lékařské služby první pomoci a spolupracuje i na zajištění co nejlepších podmínek pro zázemí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Chceme

  • pokračovat v investicích do oprav budovy polikliniky
  • nově zrekonstruované prostory polikliniky nabídnout jako zázemí pro poskytovatele sociálních služeb
  • kontinuálně jednat s pojišťovnami o zajištění dostatečného počtu praktických i odborných lékařů
  • pokračovat ve významné finanční podpoře Lékařské služby první pomoci
  • pokračovat ve spolupráci s Jihočeským krajem na zajištění Zdravotnické záchranné služby

Program 2018-2022© 2018