Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Zapojení města do organizací

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Josef Veselka, Lenka Pytelková, DiS

Velmi důležité je zapojení Trhových Svinů do organizací sdružujících města a obce, jedná se o Sdružení měst a obcí České republiky nebo Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje. Důležité je i členství ve sdruženích, která jsou zaměřená na určitou oblast, jako je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Členství v těchto organizacích nesmí být pouze formální, je třeba v těchto organizacích aktivně pracovat. Členstvím můžeme získat důležité a včasné informace. Neocenitelné je předávání zkušeností mezi zástupci jednotlivých měst.
Tyto organizace působí i jako důležitý partner např. pro vládu ČR, lze tedy jejím prostřednictvím poukazovat na problémy, se kterými se města potýkají.

Sdružení připravují i společné projekty, které samotná města a obce nemají šanci získat. V minulém období jsme takto získali dotaci na 250 domácích kompostérů pro naše občany zdarma.
Trhové Sviny jsou aktivně zapojeny i i do regionální spolků - Sdružení Růže, Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS SR), destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko.
Aktivní by město mělo být i v navázání vztahů se zahraničními městy – mělo by se zapojit do projektů partnerských měst.

Chceme

  • být dále zapojeni do činnosti regionálních spolků a nepřijít tak o možnost získávání dotací
  • aktivně pracovat v organizacích sdružujících města a obce
  • vytipovat a pokusit se navázat spolupráci s případnými partnerskými městy

Program 2018-2022© 2018