Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Vodohospodářský majetek

Garanti: Jan Brabec, Ing. Dušan Plachý

Město Trhové Sviny je vlastníkem veškerého vodohospodářského majetku v našem městě. Možná se to zdá jasné, ale jsou města, která tento majetek prodala a nyní nemohou zabránit vysokým cenám za vodné a stočné.

Město za poslední dvě volební období investovalo do oprav svého vodohospodářského majetku téměř 39 milionů korun. To je více, než požaduje zákon.

Chceme

  • kontinuálně pokračovat v opravách vodohospodářského majetku
  • využít nové vodovodní vrty v místních částech
  • využít dotační tituly pro rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v místních částech, např. na Svaté Trojice

Program 2018-2022© 2018