Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Veřejné prostranství a zeleň

Garanti: Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Karel Hašek

Uvědomujeme si důležitost nejen příjemného vzhledu veřejných prostranství, ale i důležitost jejich uspořádání tak, aby sloužila k setkávání lidí, jako zdroj zážitků a inspirace.

Zvlášť po letošním horkém létě je všem jasné, že zeleň má nejen estetickou funkci, ale je důležitá i pro lepší životní podmínky. Správně zvolená a správně rozmístěná zeleň pomáhá ochlazovat vzduch v letních měsících. Je nutné provést podrobnou revizi stávající zeleně, dále ji postupně regenerovat a rozšiřovat.

Chceme

  • zvýšit obytnost veřejných prostranství – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka
  • více dbát na čistotu veřejných prostranství
  • regeneraci historických uliček
  • upravit náměstí pro větší využití k setkávání občanů
  • regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Budovatelská
  • připravit studii regenerace veřejného prostranství pro ulici Sídliště
  • revitalizovat zeleň kolem kulturního domu
  • upravit veřejné prostranství za Atriem u kulturního a informačního centra
  • upravit a zprůchodnit pietní park – bývalý hřbitov u kostela
  • regulovat reklamní smog, a to především v památkové zóně

Program 2018-2022© 2018