Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Průhledné a účelné hospodaření

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Josef Heisenberger, Josef Veselka, Ing. Dušan Plachý, Mgr. Helena Bečková

Chováme se jako dobří hospodáři. Vážíme si majetku, který získaly předchozí generace. Naším úkolem je co nejlépe jej využívat a snažit se ho rozšířit. Nechceme zadlužovat město tak, aby v příštích letech nezbývaly finance na další rozvoj.

Chceme

  • udržet vyrovnaný rozpočet
  • získávat co nejvyšší finanční prostředky ze všech dostupných zdrojů
  • snižovat výdaje za elektřinu, svoz odpadu, za likvidaci kalů z čističky odpadních vod atd. (využívat nových technologií v souladu s možnostmi získat dotaci)
  • kontrolovat efektivnost využívání finančních prostředků a výsledky zveřejňovat
  • navýšit výdaje na investice
  • pokračovat ve výkupu pozemků pod městskými cestami kvůli dotacím na jejich opravu
  • pokračovat ve výkupu pozemků v lokalitách, které jsou vhodné pro individuální výstavbu
  • nechat zpracovat analýzu tepelného hospodářství – využít možností získat dotace především na rozšíření sítě, popř. na opravy rozvodů
  • pokračovat v dobře nastaveném hospodaření v městských lesích – aktivně vyhledávat nové lesní pozemky za příznivé ceny a zaměřit se více na zpracování palivového dřeva
  • zamezit investování do zpracování projektů, které není reálné uskutečnit

Program 2018-2022© 2018