Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Sport

Garanti: Ing. Dušan Plachý, Martin Farka

Jsme přesvědčeni, že město má podporovat sportovní aktivity svých občanů, především dětí a mládeže. Sportovní aktivity podporují nejen fyzickou zdatnost, ale vytváří také sociální kontakty. Nabízejí smysluplnou zábavu a trávení volného času, aktivní odpočinek i seberealizaci. Je to i důležitá součást předcházení sociopatologickým jevům.

Chceme

  • nadále podporovat Tělovýchovnou jednotu Spartak Trhové Sviny a další sportovní skupiny – Sportovní klub Rejta, Veselá atletika, atd.
  • podporovat organizátory sportovních akcí ve městě i v regionu
  • podporovat sportovní aktivity i v místních částech
  • připravit vybudování všesportovního hřiště na místě bývalého zimního stadionu
  • pokračovat v rekonstrukci stávající sportovní haly – její modernizace, zateplení, větrání, topení a klimatizace, zlepšení zázemí pro diváky
  • zpracovat Koncepci sportu ve městě – na základě široké diskuse jasně stanovit priority a předejít tím nekoncepčním řešením
  • více prezentovat sportovní akce – organizátorům sportovních akcí bude nabídnuta možnost prezentace pomocí aplikace Mobilní rozhlas i webových stránek města

Program 2018-2022© 2018