Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Spolupráce s firmami a podnikateli ve městě

Garanti: Josef Veselka, Josef Heisenberger, Bc. Iveta Kleinová, DiS

Nabídka zaměstnání je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozvoj města. Podle dlouhodobých statistik počet obyvatel v Trhových Svinech roste, velký podíl na tom má jistě i nabídka pracovních příležitostí ve městě. Proto si vážíme velmi dobré spolupráce s velkými firmami, ale snažíme se podporovat i menší podnikatele.

Firmy, které zde nabídly zaměstnání velkému počtu obyvatel s různou kvalifikací, jsou stabilní. Zároveň neznamenají žádnou ekologickou zátěž pro své okolí a mají dobré jméno u nás i ve světě. Je potřeba je ve všech směrech podporovatumožnit jejich rozvoj – zajistit plochy pro jejich rozšiřování.

Město by mělo podporovat i menší místní podnikatele. V případě menších zakázek, kde to zákon a např. podmínky dotace dovolují, chceme přednostně oslovovat místní firmy, aby o zakázku soutěžily mezi sebou. Takto zůstanou finance v regionu a dále se podporuje zaměstnanost zdejších obyvatel.
Plánujeme pravidelná setkávání s podnikateli. Věříme, že je potřeba vzájemně se poznat a využít potenciálu jednotlivých firem ve vzájemné spolupráci.

Chceme

  • podporovat velké firmy i menší podnikatele
  • pomáhat se zajištěním nových rozvojových ploch
  • pořádat pravidelná společná setkání s podnikateli

Program 2018-2022© 2018