Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Sociální služby

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Ilona Němcová

Podpora sociálních služeb závisí na sociální politice státu. V posledních letech se však tato zodpovědnost přesunula na kraje a stále více i na města a obce. Již nyní s poskytovateli sociálních služeb spolupracujeme a významně je finančně podporujeme.

Za velké plus považujeme to, že se podařilo prosadit, aby Trhové Sviny byly obcí s rozšířenou působností (ORP), tzn. že na našem úřadě máme i sociální odbor. Tento odbor slouží pochopitelně pro celé území ORP, ale je důležitým pomocníkem v řešení sociálních problémů ve městě.

Díky komunitnímu plánování sociálních služeb máme daleko lepší přehled o potřebách občanů v našem městě a daleko intenzivněji společně komunikujeme. Kromě finanční podpory město poskytuje i prostory pro poskytování služeb – např. pro bezplatnou právní poradnu. Podporujeme především terénní služby, tedy služby, které jsou poskytovány v domácím prostředí.

Chceme

  • nadále podporovat především terénní sociální služby – Ledax, Archa, Borůvka, Domeček, Fokus, Raná péče, Česká maltézská pomoc atd.
  • poskytnout těmto službám zázemí ve městě
  • informovat občany o možnostech tyto služby využívat
  • zprostředkovávat komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb
  • podílet se i na vytváření sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Program 2018-2022© 2018