Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Školství

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Bc. Zuzana Kojanová, Jitka Vráblíková, Mgr. Ilona Němcová, Pavel Goby, Lenka Pytelková, DiS

Děti jsou naše budoucnost, a proto je naší povinností i nejlepší investicí zajistit jim ty nejlepší podmínky nejen pro vzdělávání, ale i pro jejich rozvoj ve volnočasových aktivitách.

Město Trhové Sviny je zřizovatelem základní a mateřské školy. Obě tyto školy jsou příspěvkovými organizacemi města, spolupráce je tedy velice těsná. Město na jejich rozvoj vždy velmi dbalo a podařilo se získat i celou řadu dotací.

Ve městě má také sídlo gymnázium, střední škola, základní umělecká škola a praktická škola, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Spolupráce s těmito školami i s jejich zřizovatelem je velmi dobrá a je oboustranně výhodné ji i nadále rozvíjet

Chceme

  • v základní škole rozšířit a modernizovat školní jídelnu, investovat do školní zahrady a jejího zázemí, nadále podporovat aktivity učitelů a žáků školy
  • v mateřské škole připravit revitalizaci zahrad, postupně doplňovat venkovní herní prvky a dále zkvalitňovat podmínky pro předškolní vzdělávání
  • podporovat gymnázium, střední školu, základní uměleckou školu i praktickou školu v našem městě
  • podpořit vzájemnou spolupráci škol v našem městě
  • maximálně využít dotačních příležitostí pro školy

Program 2018-2022© 2018