Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Rozvoj města

Garanti: Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Karel Hašek, Josef Veselka

Je důležité, aby se na tom, co je pro rozvoj města prioritní, shodlo co nejvíce zastupitelů města a jejich prostřednictvím i co nejvíce obyvatel města. Není možné a ani účelné, aby se po každých volbách tyto priority radikálně měnily. Proto je nutné vést na toto téma pravidelné diskuse a výsledky mít zapracované do plánu rozvoje města. Podle potřeb a finančních možností města je nutné vyhodnotit, které projekty se budou realizovat přednostně. Není možné vše uskutečnit během jednoho volebního období, ale je potřeba mít jasné vize a být připraveni i pro případné získání dotace.

Považujeme za nutné mít dlouhodobou koncepci. Za zásadní považujeme roli odborníka – městského architekta, který bude ručit za odborné zadání projektů i za jejich zpracování v souladu s požadovanou funkčností, estetickými požadavky i finančními možnostmi města.

Chceme

 • vrátit historickému centru důstojný charakter, připravit rekonstrukci starých uliček a náměstí
 • koupit a rekonstruovat areál fary a zapojit jej do společenského a kulturního života města
 • vyřešit rekonstrukci školní jídelny
 • využít areál Velkého rybníka k rekreačním a sportovním účelům
 • postavit dopravní hřiště pro děti
 • připravit projekt na všesportovní hřiště u stadionu
 • upravit veřejná prostranství a zatraktivnit jejich pobytovost pro občany i návštěvníky města
 • revitalizovat a rozšířit zeleň ve městě
 • pokračovat ve zkvalitňování podmínek pro předškolní vzdělávání v mateřské škole
 • budovat nové chodníky
 • připravit nový projekt a upravit veřejné prostranství za Atriem – u kulturního a informačního centra
 • postavit vodovod na Svatou Trojici
 • postupně realizovat revitalizaci sídliště Budovatelská
 • připravit studii revitalizace ulice Sídliště
 • revitalizovat veřejné prostranství v Pietním parku (starý hřbitov za kostelem)
 • využít nové vodovodní vrty v místních částech (Nežetice, Hrádek, Březí)
 • připravit projekt kanalizace na Rejtech

Program 2018-2022© 2018