Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Protipovodňová opatření

Garanti: Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Karel Hašek, Martin Farka, Jan Brabec

Díky zkapacitnění Farského potoka a díky výstavbě suchého poldru na Svinenském potoce včetně protipovodňové zdi je vyřešena ochrana města před povodněmi.
Nově se ovšem otevírá otázka sucha.

Chceme

  • řešit protipovodňová opatření i v místních částech – např. ve Březí a v Nežeticích
  • začít řešit problematiku sucha s odborníky

Program 2018-2022© 2018