Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Cestovní ruch

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Helena Bečková, Bc. Iveta Kleinová, DiS

Podpora cestovního ruchu je velmi důležitá pro rozvoj regionu. Ovlivňuje trh práce – dává příležitost především rozvoji obchodu a služeb, malému a střednímu podnikání. Turistika se stala velmi významným hospodářským odvětvím. Město má cestovní ruch podporovat, ale ne na úkor svých občanů. Občané mají mít prospěch např. z širší nabídky služeb, z bohatší nabídky kulturních pořadů atd. Je potřeba si uvědomit, že turistika má být podporována tak, aby se vynaložené finanční prostředky vrátily.

Mezi významné turistické cíle patří pochopitelně i církevní stavby. Je proto velmi důležitá spolupráce mezi městem a farností. Velice si vážíme dobrých vztahů s panem farářem Marcinem Zelaznym a vzájemné podpory.

Chceme

  • ve stodole na Buškově hamru rozšířit prostory o podkroví s novou expozicí
  • díky stavebním úpravám stodoly na Buškově hamru zde prodloužit sezónu
  • posílit propagaci města – především moderními a zábavnými způsoby – např. promo video, mobilní aplikace atd.
  • připravit projekt komunikace mezi Svatou Trojicí a kostelem Nejsvětější Trojice
  • vytyčení nových cyklotras, zpracování plánu na cyklostezku
  • finančně podpořit opravy církevních staveb – kostel Nanebevzetí Panny Marie i kostel Nejsvětější Trojice
  • spolupracovat s církví – např. pořádání společných kulturních akcí, zajištění průvodců v obou kostelích v letních měsících
  • podpořit akce zvyšující cestovní ruch – např. Svinenská padesátka
  • jako propagační materiály nabízet regionální výrobky – např. keramiku z Domečku

Program 2018-2022© 2018