Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Podpora seniorů

Garanti: Mgr. Věra Korčaková, Jaroslav Šlingr

Pozornost věnujeme všem skupinám, které potřebují naši pomoc. Mezi ně patří i senioři. Je nutné si uvědomit, že jejich počet bude narůstat nejen v našem městě, ale i v celé Evropě. Je tedy potřeba včas s tímto vývojem počítat. Otázkou je, zda se připravit na stavbu další budovy domu s pečovatelskou službou. Oproti situaci ve většině naší republiky je v našem zařízení velmi krátká čekací doba na umístění seniorů. Je to dáno především tím, že se více podporuje terénní práce – tedy péče o seniory v jejich domácím prostředí. Toto je podle nás správná cesta, proto ji podporujeme a chceme podporovat i nadále. Pokud přesto vzroste potřeba zřídit další budovu domu s pečovatelskou službou, máme pro ni stále připravený prostor v těsné blízkosti stávajícího zařízení.

Problémem je ovšem umístění seniorů, kteří potřebují speciální péči. Tato zařízení jsou zřizována kraji a o situaci v našem regionu s Jihočeským krajem pravidelně jednáme. Podporujeme i tato zařízení, např. Domov pro seniory Chvalkov.

Chceme

  • větší zapojení seniorů do společenského života (z dotace bude vybudováno nové společenské centrum na poliklinice, kde bude možné pořádat kurzy, univerzitu třetího věku apod.)
  • rekonstruovat stávající dům s pečovatelskou službou
  • podporovat pečovatelské, asistenční i paliativní služby, tedy péči o seniory v jejich domovech
  • podporovat spolkové aktivity seniorů prostřednictvím grantového programu města Živé město
  • organizovat společné programy pro seniory a jejich vnoučata

Program 2018-2022© 2018