Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Podpora rozvoje městných částí

Garanti: Martin Farka, Bc. Veronika Mrázová, Pavel Goby, Jan Brabec, Petr Perner

Rozvoj místních částí je stejně důležitý jako rozvoj města samého. Nejvíce je potřeba řešit vodovody a kanalizace. Jejich vybudování je finančně mnohem náročnější než nové přípojky v samotném městě. Také efektivita nových sítí je nízká – ať už k vodovodu nebo ke kanalizaci se v poměru k vynaloženým finančním prostředkům připojí málo občanů. Proto jsou tyto stavby znevýhodněny i v získávání dotací. Přesto je potřeba tuto otázku řešit. Uvědomujeme si, že lidé v místních částech si tyto služby zaslouží.

Za velký posun považujeme vznik osadních výborů, popř. místních spolků. Díky jejich aktivitě se významně zvýšil zájem obyvatel o dění v jejich osadě a daleko lépe funguje předávání informací o tom, co je kde potřeba.

Podle statistik se ve většině našich místních částí zvyšuje počet obyvatel. U nás tedy neplatí, že lidé z venkova odcházejí.

Chceme

  • vodovod na Svaté Trojici
  • posílení vodovodního tlaku a vybudování nové kanalizace na Rejtech
  • pokračovat v podpoře společenského života – vytvořit místa pro setkávání tam, kde chybí
  • pokračovat v umísťování herních prvků pro děti
  • upravit a ujasnit podmínky pro dotace v místních částech
  • podle aktivity dané části tyto dotace navýšit
  • zatraktivnit život v místních částech

Program 2018-2022© 2018