Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Podpora rodin s dětmi, volnočasové aktivity

Garanti: Bc. Simona Pardamcová, Hana Tichá, Lenka Švepešová, Bc. Veronika Mrázová, Lenka Pytelková, DiS

Podpora volnočasových aktivit dětí je důležitá nejen pro děti samotné, ale i pro soužití celé rodiny. Budeme i nadále podporovat sportovní oddílyzájmové skupiny. Také chceme vytvářet společný prostor pro volnočasové aktivity všech generací.

Chceme

 • vytvořit více prostoru pro neformální setkávání
  • doplňovat o další herní prvky dětská hřiště ve městě i v místních částech
  • postavit dopravní hřiště v parku u Junioru
  • umístit herní prvky u Velkého rybníka
  • zrealizovat hřiště na petanque, hřiště na míčové hry
  • rozšířit nabídku akcí pro děti a mládež
 • podpořit kulturní, sportovní i společenské aktivity dětí a mládeže prostřednictvím dotačního programu města Živé město
  • TJ Spartak
  • Rodinné centrum Trhováček
  • Domeček, nízkoprahové zařízení Archa
  • sdružení dobrovolných hasičů ve městě i v místních částech
  • Základní umělecká škola F. Pišingera
  • Kruh přátel hudby
  • skautský oddíl Lesní záře
  • Veselá atletika
  • zájmová sdružení – rybáři, myslivci, včelaři atd.

Program 2018-2022© 2018