Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Kultura

Garant: Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Helena Bečková, Bc. Zuzana Kojanová, Jitka Vráblíková

Kultura je městem významně dotována. Kulturní programy jsou důležité nejen pro kvalitu života našich občanů, ale i jako součást turistické atraktivity města. Městské kulturní středisko – tzn. kulturní dům včetně nového tanečního sálu – je příspěvkovou organizací města. Důležité jsou investice nejen do oprav stávajících objektů, ale i do kvalitního programu. Na pořádání menších kulturních a společenských akcí se podílí i Kulturní a informační centrum, kde se opět prolíná nabídka služeb pro občany a pro turisty.

Chceme

  • bezbariérový přístup do kulturního domu
  • pokračovat v podpoře činnosti ochotnického divadla
  • pokračovat v pořádání tradičního Festivalu K. Valdaufa – pozměnit ale jeho koncepci tak, aby přilákala širší spektrum diváků
  • hledat vhodný prostor pro menší kulturní akce pořádané v letním období venku

Program 2018-2022© 2018