Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Dopravní infrastuktura

Garanti: Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Karel Hašek

Naše město není svojí povahou tranzitní, naopak je přirozeným střediskem našeho mikroregionu. Na náměstí a v jeho blízkosti se sbíhají silnice ze sedmi stran. Toto přináší zvýšený provoz a nutnost řešit bezpečnost řidičů a především chodců uvnitř města.

V minulosti zde byl spor o to, jak odklonit dopravu z města. Tak jako v mnoha jiných městech i u nás tento spor občany rozdělil, nezřídka podle osobních zájmů Pochopitelně nikdo nechtěl, aby nová komunikace jakkoli zasáhla jeho nemovitosti.

Tento spor za nás rozhodl Jihočeský kraj, ovšem nepříliš šťastným způsobem. Sám musel své plány pro jejich nerealizovatelnost upravovat. Ať bylo toto rozhodnutí správně či nikoli, jistě znamená dlouhodobé odsunutí realizace řešení dopravy ve městě. Proto je nutné s Jihočeským krajem, tedy s vlastníkem komunikací procházejících městem i místními částmi, nadále intenzivně komunikovat. Je potřeba už nyní stav dopravy korigovat.

Chceme

  • kontinuálně investovat do oprav stávajících chodníků
  • realizovat nové chodníky dle připravených projektů – ulice Pekárenská, Otěvěk – 2. část
  • připravit projekty pro nové chodníky – Štefánikova a Dělnická ulice
  • postupně rekonstruovat ulice v historickém centru
  • zpracovat studii na revitalizaci ulice Sídliště, řešení zeleně, parkování atd.
  • intenzivně komunikovat s Jihočeským krajem o řešení dopravy ve městě
  • upravit parkování v centru města – prvních 30 minut zdarma
  • omezit dopravní zatížení v horní části náměstí

Program 2018-2022© 2018