Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Bezpečnost ve městě

Garant: Mgr. Věra Korčaková, Petr Steinbauer, Josef Veselka

Aby se občan cítil ve svém městě skutečně dobře, musí se také cítit bezpečně. Je potřeba řešit dopravní bezpečnost – do té je potřeba zahrnout stav chodníků, provoz na komunikacích, možnost parkovat atd. Ulice musí být přívětivé a bezpečné. Pocit bezpečí kromě jiného vytvářejí opravené ulice a důsledný úklid veřejných prostranství.

Důležité je efektivní fungování městské policie, ať již jde řešení vandalismu, rušení nočního klidu nebo jiná porušování zákona. Je nutné přizpůsobit rozvržení služeb problémovým časům a soustředit se na problémová místa.

Ze statistik vyplývá, že kriminalita je v našem městě velmi nízká. Velmi dobře se osvědčily kamery, jejichž počet byl navýšen a významně povýšena jejich kvalita. Důležitá je jistota, že v případě problémů se občan má na koho obrátit.

Chceme

  • výsledkem práce městské policie byl pořádek ve městě
  • strážníci pomáhali v problémových situacích
  • vybírání pokut bylo především prostředkem k dosažení pořádku
  • služby strážníků byly upraveny podle problémových časů
  • pokračovala spolupráce se státní policií
  • byla důslednější kontrola dodržování časového omezení provozu výherních automatů
  • dobře fungoval kamerový systém a zároveň byl dobře zabezpečen proti případnému zneužití

Program 2018-2022© 2018