Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Poděkování

Chtěli bychom i touto cestou co nejupřímněji poděkovat za Vaše hlasy, všichni si Vašich hlasů velice vážíme.
Děkujeme za možnost dokončit rozdělané projekty a bez otálení začít řešit projekty i Vámi v těchto volbách podpořené.
© 2018