Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Nezaměstnanost v ORP Trhové Sviny

Výše nezaměstnanosti v našem městě i v celé naší lokalitě je jedním z důležitých ukazatelů toho, jak se lidem u nás žije.

Poslední statistické údaje o její výši jsme uveřejnili naposledy v roce 2011 – za rok 2010, v dalších letech došlo na úřadech práce ke změnám, kvůli kterým nebylo možné tyto informace získat. Metodika zpracování údajů se v letošním roce změnila, a tak je možné opět s těmito důležitými údaji pracovat.

V následující tabulce je možné porovnat počet nezaměstnaných v jednotlivých městech a obcích ORP TS k 31.12.2010 a k 31.10.2014.

Z tabulky můžeme vyčíst poměrně vysoký nárůst  počtu ekonomicky aktivních obyvatel – to je však způsobeno také změnou způsobu evidence. Nesporný je ale počet uchazečů o práci. Lze říci, že se tento počet nikde dramaticky nezvýšil, naopak v místech, kde bylo procento nezaměstnaných opravdu vysoké, se situace stabilizovala.
Pro Trhové Sviny i pro naši lokalitu jsou výsledky velmi pozitivní především ve srovnání se současnou výší nezaměstnanosti v ČR.

Z následujících tabulek je možné se dozvědět více o uchazečích o zaměstnání v Trhových Svinech, a to z hlediska jejich věku, vzdělání i doby evidence.

I tyto výsledky potvrzují obecný problém, že nejhůře zaměstnání hledají čerství absolventi a lidé ve věku nad 50 let. Platí také, že lidé s vyšším vzděláním se na trhu práce uplatňují lépe. Pozitivní je to, že násobně více lidí je v evidenci po kratší dobu, daří se jim tedy najít si do šesti měsíců nové zaměstnání.
© 2018