Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

MAS zpracovává strategii rozvoje našeho území pro roky 2014-2020

Místní akční skupina Sdružení Růže zpracovává tzv. SCLLD, což je zjednodušeně řečeno strategie rozvoje našeho území pro roky 2014–2020 a je to pro město výhodné.

Je to pro město výhodné, MAS na zpracování této strategie čerpá dotaci a za prospěšné považuji i to, že se v této strategii objeví strategie jednotlivých měst a obcí v regionu – mohou se najít společná řešení apod. Na přípravě dokumentu se podílejí i zástupci podnikatelů, společenských organizací, škol atd., byla uspořádána i veřejná projednání, toho v Trhových Svinech jsem se zúčastnila. Rada města Trhové Sviny schválila do této strategie i tabulku priorit, na projednání strategie na zastupitelstvu města nebyly žádné výhrady. Chci říct, že priorit – lépe řečeno potřeb – je opravdu hodně. Ne všechny se podaří uskutečnit do roku 2020 a v této chvíli je těžké říci, které budou těmi skutečnými prioritami, protože záleží na tom, které typy investic budou vybrány k tomu, aby byly podpořeny dotacemi – např. už nyní se mluví o tom, že se nebudou vypisovat dotace na opravy chodníků apod.

Z následující tabulky je vidět, jak má město zmapovány potřeby obyvatel, jak v přípravě jednotlivých projektů postoupilo (zpracované studie, projekty atd.) a že má i představu z jakých dotačních titulů bude možné čerpat (až budou oficiálně ustaveny, bude možné doplnit s jistotou).
© 2018