Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Veselka Josef

Před osmnácti lety jsem se přistěhoval do Trhových Svinů. Důvodem bylo zaměstnání. Ve firmě A. Schmied jsem nastoupil jako zástupce a později i nástupce provozně technického vedoucího pana Miroslava Jelínka. Učil jsem se od něj řešit problémy, komunikovat s úřady a nezapomínat na to, co je pro každou firmu nejdůležitější – na naše zaměstnance. Věřím, že s každou překonanou překážkou a společně i pod vlivem pana Jelínka jsem se vyvíjel ve schopného a charakterního člověka.

Dnes je již firma v Trhových Svinech váženou ikonou, která i díky podpoře města nevyžaduje tolik mé energie. A právě proto jsem se rozhodl se více věnovat místu, kde žiji. Místu, jenž pokládám za svůj domov, a kde, jak doufám, mohu přispět k rozvoji města do podoby, jakou si zaslouží a jakou si všichni přejeme. K mému rozhodnutí z větší části dopomohl tým lidí, stejně smýšlejících, se stejnými hodnotami a stejnými cíli. Věřím, že společnou energií a chutí starat se o náš domov, naše spoluobčany, naše město, dokážeme řešit problémy, dosahovat nových cílů, těšit se ze života v Trhových Svinech.© 2018