Trhové Sviny
naše srdeční záležitost

Jihočeské třídění

V těchto dnech byly zveřejněny výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady a Soutěž oblastí ORP za rok 2014 (započtený 4.Q 2013 a 1.- 3.Q 2014), a protože je tato problematika často diskutovaná, prošla jsem výsledky letošní soutěže a pokusila se z nich vybrat to pro nás zajímavé a podnětné.

V úvodu chci upozornit na to, že v Jihočeském okresním odpadovém přeboru je hodnocena tzv.výtěžnost (1kg/1občana) v soutěží Jihočeši třídí odpady je součástí hodnocení i provádění osvětové činnosti. Je na každém, aby si porovnal, zda je poměr bodů za výtěžnost v rovnováze s body získanými za uspořádání seminářů.

Dokumenty ke stažení

Jihočeské třídění 2014

Celkové výsledky soutěže, srovnání s ostatními obcemi, podrobná data.
Dokument ve formátu PDF.
© 2018