Volba pro město Trhové Sviny

Získávání dotací

Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Chceme nadále využívat každé možnosti získat dotaci. Nejen na nákladné projekty do rozvoje města, ale i na ty menší, například na opravu drobné sakrální architektury.
Je před námi nové dotační období – rozdělování evropských peněz, u kterého ale není zatím zřejmé, co bude podporováno. Město Trhové Sviny má v toto chvíli připraveno více než deset projektů (zpracovávaní se další), a studií připravených ke zpracování do žádosti o dotaci.

Již připravené studie a projekty

 • maximálně využívat zpracovaných studií a projektů, například:
  • rekonstrukce a rozšíření budovy mateřské školy Beruška
  • regenerace panelového sídliště Budovatelská
  • výstavba poldru na Svinenském potoce
  • parkoviště
  • revitalizace veřejného prostranství v okolí kulturního domu v Trhových Svinech
  • atd…
Ing. arch. Karel Hašek, architekt, garant bodu

Námi navrhované studie a projekty

 • navyšovat počet připravených studií a projektů, například:
  • regenerace panelového sídliště „Sídliště“
  • vybudování dopravního hřiště v T. Svinech
  • kanalizace na Rejta
  • chodníky: Pekárenská, Sokolská, druhá etapa Otěvěk, pod školkou, …
  • parkoviště za novou radnicí, parkoviště na městském pozemku v ulici nábřeží Svatopluka Čecha
  • atd…

Pokračovat se spolupráci s dotačními místy

 • nadále spolupracovat například s těmito subjekty, organizacemi a institucemi: ROP, MAS, Jihočeský kraj, stát, ČEZ, atd…

Většinu projektů zpracovávat sami

 • Především u dotací z evropských fondů využívat nabídek na odborné zpracování žádostí o dotaci, je-li to výhodné (jedná se o uznatelný náklad).
 • Většinu dotací od jednotlivých ministerstev nebo od Jihočeského kraje, tak jako dosud zpracovávat sami.
 • Více využít čerpání dotací prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže.

Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.