Volba pro město Trhové Sviny

Zapojení města do organizací

Mgr. Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Zapojeni města do organizací sdružujících města a obce
Za velmi důležité považujeme zapojení se do organizací sdružujících města a obce obecně – např. Sdružení měst a obcí ČR nebo Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje, ale i do sdružení zaměřených na určitou oblast – např. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka. Toto zapojení nesmí být ale pouze formální, je potřeba v těchto organizacích aktivně pracovat. Jednak jsou zdrojem informací, které jiným způsobem nelze získat, neocenitelné je předávání zkušeností mezi zástupci jednotlivých měst.
Tyto organizace působí i jako důležitý partner např. pro vládu ČR, lze tedy jejím prostřednictvím poukazovat na problémy, se kterými se města potýkají.

Tato sdružení připravují i společné projekty – např. ve společném projektu SMOJK naše město získalo 100 kusů domácích kompostérů pro občany zdarma.
Také jsme se zapojili do projektu SHS ČMS na vybavení našeho infocentra multimediálním kioskem a na propagaci města.

Trhové Sviny se musí aktivněji zapojit i do činnosti Sdružení Růže a Místní akční skupiny SR.

Aktivní by město mělo být i v navázání vztahů se zahraničními městy – mělo by se zapojit do projektů partnerských měst.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.