Volba pro město Trhové Sviny

Průhledné a účelné hospodaření

Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Zastupitelé by se měli chovat jako dobří hospodáři Například udržet majetek, který získali předchozí generace, na druhou stranu neinvestovat do nevyužitelného majetku, využívat jej pro současnou generaci a rozšiřovat ho pro generace budoucí. Důsledně kontrolovat všechna vydání.
Měli by se soustředit na menší investice, které si město může udělat „svépomocí“ (využít práce zaměstnanců technických služeb města), zároveň ale připravit vize a projekty, tak aby město bylo připraveno na podávání žádostí o dotace.

Rozpočet, průhledné a účelné hospodaření

 • udržet vyrovnaný rozpočet
 • získávat co nejvyšší finanční prostředky ze všech dostupných zdrojů
 • kontrolovat efektivnost využívání finančních prostředků a výsledky zveřejňovat.

Správa městského majetku

 • oprava prvního patra staré radnice
  • je vystaven demoliční výměr na stropy v prvním patře
  • v rámci oprav zajistit lepší dispoziční uspořádání prvního patra, tzn. menší kanceláře, větší obřadní síň
  • bezbariérový přístup
 • výkup pozemků pod městskými cestami kvůli dotacím na jejich opravu
 • pokračovat v náhradě světel veřejného osvětlení za ekonomičtější variantu se stejnou světelností

Městské lesy

 • pokračovat v dobře nastaveném hospodaření v městských lesích

Pozemky pro výstavbu

 • U pozemkového fondu je zažádáno o převod parcel pro inviduální bytovou výstavbu

Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.