Volba pro město Trhové Sviny

Sport

Ing. Dušan Plachý, vedoucí pobočky firmy, předseda oddílu stolního tenisu, garant bodu

Sportovní aktivity občanů
Město by mělo podporovat sportovní aktivity svých občanů, především dětí a mládeže. Mělo by se podílet na podněcování zájmu o sport jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Sportovní aktivity podporují také sociální kontakty, nabízejí smysluplnou zábavu a trávení volného času, aktivní odpočinek i seberealizaci. Je to i důležitá součást předcházení sociopatologic­kým jevům.

Dobrý stav sportovišť
Město Trhové Sviny jednak zajišťuje dobrý stav sportovišť, která jsou v jeho vlastnictví, významně dotuje organizace sdružující sportovce – především TJ Spartak ( až 400 tis. ročně), dále pak i konkrétní sportovní akce ve městě a v okolí.

Prezentace akcí
S novými internetovými stránkami města bude organizátorům sportovních akcí nabídnuta i snadnější možnost prezentovat své akce.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.