Volba pro město Trhové Sviny

Podpora zaměstnanosti

Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Podpora zaměstnanosti
Nabídka zaměstnání je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozvoj města a v našem případě i celého regionu.

Podpora velkých firem
Velice si vážíme, že u nás investovali firmy, které nabídli zaměstnání velkému poštu obyvatel s různou kvalifikací, vážíme si velmi dobré vzájemné spolupráce. Je potřeba zdůraznit, že jde o firmy, které neznamenají žádnou ekologickou zátěž pro své okolí, jsou stabilní, mají dobré jméno u nás i ve světě. Je potřeba je ve všech směrech podporovat a v žádném případě neohrožovat jejich možný rozvoj.

Podpora menších podnikatelů
Město by mělo podporovat i menší místní podnikatele. V případě menších zakázek, kde to zákon a např. podmínky dotace dovolují, přednostně oslovovat místní firmy, aby o zakázku soutěžili mezi sebou, ale aby finance zůstali v regionu.

Ing. František Kolář, vedoucí správy majetku a polikliniky města Trhové Sviny, garant bodu

Veřejně prospěšné práce
Město také využívá dotace úřadu práce na podporu veřejně prospěšné práce – počet městem zaměstnaných z těchto prostředků byl v jednom období až 18 lidí a podařilo se takto získat 1,7 mil. Kč. Pokud bude tato politika podpory zaměstnanosti pokračovat, musí ji město co nejlépe využívat.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.