Volba pro město Trhové Sviny

Turistický ruch ve městě a okolí

Věra Korčaková, lídr, garant bodu

Turisticky ruch
Podpora turistického ruchu je velmi důležitá pro rozvoj regionu.
Ovlivňuje trh práce – dává příležitost především rozvoji obchodu a služeb, malému a střednímu podnikání. Turistika se stala velmi významným hospodářským odvětvím. Musí být naší snahou prezentovat náš region tak, aby o něj byl mezi turisty zájem. Můžeme nabídnout historické a kulturní památky i krásy přírody. Toto je ale potřeba doplnit o nabídku kvalitních služeb a cílenou propagaci. Možnosti našeho regionu lákají především rodiny s dětmi, a proto je potřeba jim nabídnout to, co potřebují. Velmi dobře funguje spojení nabídky historických památek s kulturními programy – tím nejlepším příkladem je bohaté kulturní léto na Buškově hamru.

  • Buškův hamr – rekonstrukce náhonu, zateplení stodoly atd.
  • posílení propagace města
  • výstavba připravené cyklostezky, zpracování plánů na nové

Církevní stavby
Protože mezi významně památky ve městě patří i církevní stavby, je velmi důležitá spolupráce mezi městem a farností – velmi si vážíme dobrých vztahů s panem farářem a vzájemné podpory. Město by se mělo i nadále podílet na opravách církevních staveb (spoluúčast měst bývá podmínkou pro získání dotace), také na údržbě jejich okolí a především na jejich propagaci jako turistických cílů.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.