Volba pro město Trhové Sviny

Podpora rozvoje městných částí

Martin Farka, hasič, soukromý zemědělec, Todně, garant bodu

Nejsme tady sami
Rozvoj místních částí je stejně důležitý jako rozvoj města samého. V posledních letech je u nás zajímavý nárůst počtu obyvatel v místních částech, nikoli přímo ve městě. Bohužel náklady např. na zřízení vodovodního řádu nebo kanalizace jsou násobné oproti těmto stavbám ve městě, a jak ukázali zkušenosti, jsou i občany méně využívané. Přesto je i zde potřeba hledat řešení – zpracovat ty nejúčelnější projekty a snažit se využít možností financování z dotací.

Rozdíly mezi místními částmi se odvíjí od aktivity místních obyvatel. Důležité je tedy zapojení místních občanů – ať už oficiálních osadních výborů nebo místních spolků a sdružení. Velmi dobré zkušenosti s takovou spoluprací máme v Todni, v Rankově i na Svaté Trojici.

  • vodovod v Třebíčku, Bukvici a na Svaté Trojici
  • kanalizace na Rejtech
  • výstavba dětských hřišť a míst pro setkávání občanů – podpora společenského ži­vota

Další garanti bodu


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.