Volba pro město Trhové Sviny

Informační otevřenost

Petr Steinbauer, garant programového bodu

Lidé mají právo rozhodovat se na základě pravdivých informací
Jsme přesvědčeni, že přístup k pravdivým informacím je základním právem a pilířem demokratické společnosti. Naopak nepravdivé informace často způsobí velké škody. Víme, že informační otevřenost snižuje náklady, zlepšuje kvalitu rozhodování, a zamezuje nedorozuměním.
Z tohoto důvodu navrhujeme tyto body:

Informace pro občany

 • reorganizace pracovních povinností pracovníků radnice tak, aby byla podpořena komunikace s občany (bez navýšení počtu pracovníků)
 • dostupnost vyhlášek a obecných informací online v přehlednější for­mě

Nové internetové stránky města

 • plně využít potenciál nových internetových stránek s důrazem na pravdivost a dohledatelnost informací
 • pokračování a rozšíření „dotazů občanů“ s podporou neanonymní diskuse,
 • možnost automatického zasílání zpráv na emailm například:
  • městské hlášení
  • nové vyhlášky
  • kulturní akce
  • nová výběrová řízení (podpora podnikatelů), atd…
 • přehled o kulturních akcí online
 • vydávané dokumenty v otevřených formátech

Trhovosvinenské listy

 • rozesílání listů v elektronické podobě
 • navýšení počtu stran dle potřeby

Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.