Volba pro město Trhové Sviny

Pozastavení se nad programy stran kandidujících v Trhových Svinech

Nyní, když byl zveřejněn i program poslední kandidující strany, si dovolím se nad těmito programy pozastavit.

Nebudu komentovat „obecné proklamace“ o tom, co se má a co se nemá, fráze, které známe z médií a čteme ve volebních propagacích napříč volebními stranami. Nebudu hodnotit, jestli je každý tak důvěryhodný a čistý, jak o sobě píše, to je na každém z voličů – ostatně nejsme tak velké město, abychom se neznali.
Zaměřím se na konkrétní otázky, které se týkají Trhových Svinů. Musím konstatovat, že v mnoha bodech se programy jednotlivých stran shodují, dovolím se ale zastavit u některých, kterých mě zarazily – a to z následujících důvodů.

1. Zavádění něčeho, co už je zavedeno a funguje

 • veřejná projednání – organizovali jsme veřejná projednání k těmto otázkám: stavba Nové město, příprava studie regenerace sídliště Budovatelská, příprava studie na úpravy ulice Sokolská, včetně Atria
 • u některých žádostí o dotace již nyní město využívá specializovaných firem, které mají zkušenosti a vysokou úspěšnost. I zde je ale potřeba ostražitosti, nabídky jsou různé a je potřeba si vyhýbat těm „s klientelis­tickým“ podtextem. Důvodem pro neposkytnutí dotace, o kterou jsme žádali, nikdy nebylo to, že byla žádost chybně sepsána.
 • všechny veřejné zakázky jsou zveřejňovány – a to jak jejich zadání, tak jejich výsledky. U větších zakázek toto upravuje přímo zákon.

2. Slib něčeho, o čem město sice může jednat (a většinou už jednalo), ale řešení není v jeho kompetenci, např. jde o majetek někoho jiného

 • oprava autobusového nádraží – vlastnictví Jihotransu
 • zimní stadion – stavba je Spartaku, pozemky města
 • ne všechny chodníky v Bezručově ulici jsou města – např. u pošty

3. Sliby bez znalosti okolností nebo bez uvedení nutných podmínek

 • nové lokality na bydlení v územním plánu města – podle zprávy krajského úřadu je míst určených pro individuální zástavbu ve stávajícím územním plánu tolik, že je využíváno pouze malé procento z nich, je tedy pravděpodobné, že i když zastupitelstvo města TS schválí rozšíření těchto ploch, nebudou schváleny na krajském úřadu.
 • nový dům s pečovatelskou službou – v současné době jsou byty přidělovány i těm, kteří si podali žádost v letošním roce – jsou sice občané, kteří mají o byt v DPS zažádáno mnoho let, ale aktuálně o byt nestojí. Nedostatek je pouze bytů pro dva, ale poptávka není taková, aby byl zaplněn nový bytový dům. Pozn. – např. v Borovanech mají problém s neobsazenými byty v DPS.
 • videozáznamy z jednání zastupitelstva jsou velmi problematické, už i při zvukovém záznamu je opravdu problém „vymazat“ osobní údaje. Kdo sleduje zápisy z jednání zastupitelstva, ví, že i tam jsou některé věci vymazány v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V zastupitelstvu města se projednává velké množství prodejů a koupě pozemků (většinou jde o malé plochy, o narovnání stavu po digitalizaci map) a součástí usnesení ( tedy musí být přečteno nahlas) jsou i adresy občanů, které nelze takto zveřejňovat. Na doporučení ministerstva vnitra proto nezveřejňujeme ani zvukové záznamy – podle ministerstva by se tímto měl zabývat nový zákon, který podmínky jasně upraví.
 • pro změnu Velkého rybníka na rekreační je nutné ukončit (popř. dle doporučení odborníků výrazně změnit) hospodaření místní rybářské organizace na tomto rybníce, k této podmínce zatím nikdo nevyjádřil svůj postoj

4. Nepravda

 • krajský úřad není nakloněn jakékoli změně nyní navržené severní varianty – bylo řečeno Ing. Řežábkovou na veřejném projednání. O změně v Otěvěku – tak, aby nešla přes domy se prý může uvažovat až v příští aktualizaci. To, aby šla trasa až za hřbitovem a mezi rybníky Brigádník a Hájek kategoricky odmítla, s odůvodněním mimořádného zvýšení nákladů.
 • zdůvodnění toho, proč město nezískalo dotaci, o kterou žádalo, nikdy nebylo, že byla dotace chybně zpracována

5. Co mě nejvíc překvapilo

 • a zde musím uvést, že jde o větu z programu Svinenského zvonu:

„Budeme prosazovat důkladnou kontrolu dosavadního nakládání s veřejnými prostředky a činnosti jednotlivých odborů města i tepelného hospodářství.“
Těmi, kdo by toto měli v první řadě dělat – a mimochodem za to byli i placeni, jsou členové finančního a kontrolního výboru. V těchto výborech měl SZ své zástupce – v kontrolním výboru: předseda – Jiří Rošek, členové Jaromír Polášek, Ing. Jiří Polák a ve finančním výboru: člen Ing. Pavel Kratochvíl a Blanka Pečmanová (všichni byli v roce 2010 na kandidátní listině Svinenského zvonu).
Je pravda, že i já jsem měla k jejich činnosti výhrady, jako instituce zvolená zastupitelstvem města má zastupitelstvu předkládat i zprávy ze svého jednání a výsledky své činnosti. Takto činil pouze finanční výbor (předseda Mgr. Jan Steinbauer), zápisy z jednání výboru jsou zveřejněny i na stránkách města.

Znamená tedy toto tvrzení, že až dosud důkladně nekontrolovali – a to nejen nakládání s veřejnými prostředky?


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.