Volba pro město Trhové Sviny

Novinky a akce

…pár slov k rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2015 schválilo již nové zastupitelstvo města 15.12.2015. Srov­náme-li jej s rozpočtem města z minulého roku, kdy město hospodařilo s příjmy i výdaji ve výši necelých 93 mil. Kč, jistě si všimneme značného nárůstu – v letošním roce město schválilo celkové příjmy i výdaje ve výši 120 mil. Kč.

Jihočeské třídění

V těchto dnech byly zveřejněny výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady a Soutěž oblastí ORP za rok 2014 (započtený 4.Q 2013 a 1.- 3.Q 2014), a protože je tato problematika často diskutovaná, prošla jsem výsledky letošní soutěže a pokusila se z nich vybrat to pro nás zajímavé a podnětné.

Nezaměstnanost v ORP Trhové Sviny

Výše nezaměstnanosti v našem městě i v celé naší lokalitě je jedním z důležitých ukazatelů toho, jak se lidem u nás žije.

Programové priority naší koalice

Programové priority koalice stran:

  • Jsme tady doma
  • Volba pro město
  • Křesťanská demokratická unie
  • SNK Trhovosvinenska 2014
  • Občanská demokratická strana

Ustavující zasedání zastupitelstva města Trhové Sviny

se uskuteční 3. listopadu od 18,00 hod v novém sále kulturního domu.

V pátek v 16,00 hod. uplynula lhůta pro možnost podat soudu návrh na neplatnost voleb, žádný návrh nebyl v tomto smyslu podán, proto bylo možné svolat ustavující zastupitelstvo.

Zprovoznění odběru novinek na nových webových stránkách města Trhové Sviny

Pokud jste byli v posledních dnech návštěvníky nových stránek města, všimli jste si, že se na nich stále pracuje, zdaleka nejsou naplněny všemi plánovanými informacemi a ani jejich struktura ještě není v požadovaném sta­vu.

Povolební jednání

Z několika schůzek vyšla jasná vůle o koaliční spolupráci.

Poděkování

Chtěli bychom i touto cestou co nejupřímněji poděkovat za Vaše hlasy, všichni si Vašich hlasů velice vážíme.
Děkujeme za možnost dokončit rozdělané projekty a bez otálení začít řešit projekty i Vámi v těchto volbách podpořené.

Dohoda o prioritách na volební období 2010-2014

S koncem volebního období je čas na jeho zhodnocení– předkládáme výsledky toho, jak se nám podařilo naplnit priority, na kterých jsme si na začátku volebního období shodli.

Co se povedlo: chodníky, parkoviště, komunikace, …

Jako ve všech městech i u nás je potřeba řešit opravy a výstavbu nových chodníků, parkovacích míst a místních komunikací. Bohužel dotace na chodníky nejsou příliš štědré, a protože je o ně mimořádný zájem, není snadné je získat.

Pozastavení se nad programy stran kandidujících v Trhových Svinech

Nyní, když byl zveřejněn i program poslední kandidující strany, si dovolím se nad těmito programy pozastavit.

O kompostéry byl zájem

Jedním z důležitých bodů našeho programu je i zapojení se do organizací sdružujících města a obce. Jako dobrý příklad slouží získání 100 kusů kompostérů pro naše občany zdarma v rámci společného projektu SMOJK – Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje.

Po týdnu registraci ukončujeme, dostatečné množství zájemců o kompostéry bylo zaregistrováno.

Oznámení: služebna Městské policie Trhové Sviny byla přestěhována

Služebna Městské policie Trhové Sviny byla přestěhována na Žižkovo náměstí 92 – do uvolněných prostor infocentra.

Stav úvěrů a půjček města Trhové Sviny na konci volebního období

Na konci volebního období je čas zhodnotit i to, jak se vyvíjela zadluženost města.

MAS zpracovává strategii rozvoje našeho území pro roky 2014-2020

Místní akční skupina Sdružení Růže zpracovává tzv. SCLLD, což je zjednodušeně řečeno strategie rozvoje našeho území pro roky 2014–2020 a je to pro město výhodné.

Rozhovor s místostarostkou

Krátký rozhovor se stávající místostarostkou.

Nové webové stránky města

Naše město si nové webové stránky zasloužilo už dávno. Vždy bylo ale něco, co bylo potřebnější, na co bylo důležitější dát finance. Ale zdaleka to nebylo jen o penězích. To, co vám v blízké době předložíme, je výsledek dlouhodobé práce a především hledání. Prošla jsem opravdu mnoho stránek měst, sledovala i oceněné stránky, ale dlouho jsem nemohla najít ten nejlepší formát, který by byl především co nejpřehlednější. Ani žádná ze šablon, které nabízely firmy specializované na výrobu webových stránky měst, se mi nezdála ideální pro naše město. Výsledek je tedy kompilací více dobrých nápadů a řešení.

Novinky v Městské policii

Největší změnou bude od října přestěhování městské policie na náměstí, do prostor kde bylo dříve infocentrum. Toto jistě prospěje udržování pořádku na náměstí i v Atriu a zároveň občanům usnadní přístup do služebny.

Leták a plakát

Leták a plakát ke stažení.


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.