Volba pro město Trhové Sviny

Co se povedlo: chodníky, parkoviště, komunikace, …

Jako ve všech městech i u nás je potřeba řešit opravy a výstavbu nových chodníků, parkovacích míst a místních komunikací. Bohužel dotace na chodníky nejsou příliš štědré, a protože je o ně mimořádný zájem, není snadné je získat.

Přesto se nám to ( i když po několika neúspěšných pokusech) povedlo v případě chodníku spojujícího Trhové Sviny s Otěvěkem, jehož stavba má být dle smlouvy do října ukončena. Do budoucna je potřeba ještě vyřešit protažení chodníku až k zastávce autobusu. Důležité je, že nyní budou vyřešena ta nejproblematičtější místa – např. přechod přes mokřinu v zatáčce na firmou Intercom.

Velký kus práce odvedli zaměstnanci údržby města při menších opravách, ale i na nových chodnících, např. u nového sálu – bez jejich šikovnosti a nasazení bychom se neobešli.

Zatím není jasné, jaké dotace budou v příštím období vypisovány, ale vypadá to, že na chodníky to opět nebude – musím říct, že to je věc, kterou nechápu a která mě zlobí, zvlášť když vidím, na co zřejmě peníze z evropských fondů budou. Na druhou stranu – díky tomu, že změna rozdělování výtěžku z daní mezi obce nám přinese více peněz do rozpočtu města, mělo by se v příštích letech daleko víc do chodníků investovat. Důležité je mít zpracované projekty na jejich výstavbu. Některé jsou již zpracované a celá řada se jich právě připravuje. Na fotkách je vidět nejdůležitější, co se v uplynulých čtyřech letech změnilo či mění.

 • Přechod pro chodce v Trocnovské ulici, navazující na mlatovou cestu parkem za modlitebnou.
 • Cesta kolem mateřské školky Čtyřlístek.
 • Chodníky kolem nového společenského sálu.
 • Opravený sklon a povrch na křižovatce v Jiráskově ulici.
 • Osvětlení přechodu na náměstí zvýšilo bezpečnost chodců.
 • Nový chodník od staré polikliniky k bývalému Svazarmu v Bezručově ulici.
 • Chodník na nábřeží Svinenského potoka směrem k Bezručově ulici.
 • Úprava části chodníku v ulici Ke Střelnici
 • Oprava a rozšíření parkovišť na Sídlišti.
 • Nový chodník k prodejně Lidl a k autobusové zastávce v Trocnovské ulici.
 • I. etapa chodníku do Otěvěka. Přes nepřízeň počasí v měsíci srpnu byla stavba dokončena včas.
 • Z dotace na nové dětské hřiště Pod přehradou byla financována i nová cesta touto lokalitou.
 • Chodník v části Okružní ulice.
 • Nové chodníky a parkovací zálivy v ulici Nové město.
 • Nová cesta pro pěší na Buškův hamr.
 • Opravená cesta ve Březí.
 • Upravená náves v Todni.

Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.