Volba pro město Trhové Sviny

…pár slov k rozpočtu města

Rozpočet pro rok 2015 schválilo již nové zastupitelstvo města 15.12.2015. Srov­náme-li jej s rozpočtem města z minulého roku, kdy město hospodařilo s příjmy i výdaji ve výši necelých 93 mil. Kč, jistě si všimneme značného nárůstu – v letošním roce město schválilo celkové příjmy i výdaje ve výši 120 mil. Kč.

V přiložené tabulce je také oproti loňskému roku značně navýšena výše splátek půjček a úvěrů. Za těmito čísly stojí získané dotace – chodník do Otěvěka, rekonstrukce budovy bývalé TKB, zateplení ZŠ. Na tyto stavby jsme ale museli čerpat finance z překlenovacích úvěrů – je nutné zaplatit firmám za odvedenou práci před tím, než budou městu reálně proplaceny finance získané z dotací. Může to tedy vypadat, že dluhy města značně narostly, ale tyto závazky budou rychle vyrovnány ve chvíli, kdy budou dotace proplaceny. Odečteme-li tedy tyto závazky, bude město v tomto roce splácet jen dva úvěry – za kogenerační jednotku Tepelného hospodářství TS ve výši 2,55 mil. Kč a za nový sál kulturního domu ve výši 1,67 mil. Kč. Celkové splátky úvěrů jsou tedy 4,2 mil. Kč, což je o 1,5 mil. Kč méně než v loňském roce.

A jaké investiční akce jsou pro tento rok schválené?
Téměř všechny větší investiční akce město uskutečňuje až v případě úspěchu při získávání dotací. Toto platí pro dokončení rekonstrukce bývalé Telekomunikační budovy na budovu městského úřadu, pro opravu náhonu na Buškově hamru i pro Konsolidaci IT (informační technologie – hardware, software, servery atd.) V těchto případech jsme byli úspěšní při získání dotace. V květnu bychom měli vědět, zda jsme byli úspěšní také se žádostí o dotaci na druhou etapu chodníku do průmyslové zóny – Husova ulice a na komunikaci v Todni.
Jsou ale také investice, na které nejsou vypsané žádné dotační tituly a ani není v plánu, že by mohly být vypsány. Takto byla v rozpočtu schválena zimní nástavba na zametací vůz (1,2 mil. Kč) a 300 tis. Kč na dětská hřiště.

Možná jste již ze zpráv v médiích zaregistrovali, že přestože je rok 2015, stále nebyly schváleny dotační programy na období 2014–2020 z evropských fondů. Je možné, že některé programy budou vyhlášeny už v tomto roce, ale také to může být až v roce 2016. V této situaci je ještě daleko obtížnější plánovat investice města.
Přesto víme, že je nutné připravovat projekty na to, co město potřebuje, i s rizikem toho, že nebudou podpořeny dotacemi. Z připravovaných projektů bych ráda zmínila projekt na Školní ulici, kde plánujeme zálivy pro bezpečné zastavení školního autobusu i pro osobní auta a celkové zvýšení bezpečného pohybu děti v okolí školy. K dopravní výuce dětí by mělo přispět i dětské dopravní hřiště, které je projektováno v parku u Junioru.
Aktuálně se objevila i možnost získat dotaci na zateplení (výměnu oken atd.) v mateřské škole Čtyřlístek. V těchto dnech se připravují materiály pro rozhodnutí rady města, zda a za jakých podmínek o tuto dotaci usilovat.
Součástí rozpočtu jsou i příspěvky na příspěvkové organizace města, které pro rok 2014 budou: Mateřská škola TS 1,8 mil. Kč ( + 138 tis. oproti r. 2014), Základní škola TS 4,5 mil. Kč ( –277 tis. oproti r. 2014), Městské kulturní středisko TS 6 mil. Kč ( –34 tis. oproti r. 2014). Jde o částky bez tzv. odpisů, aby bylo možné srovnání s loňským rokem.

Rozpočet města je zveřejňován v zákonem vyžadovaném paragrafovém znění (viz tabulka). Na stránkách našeho města si můžete prostudovat i návrh rozpočtu v položkovém znění (pro svou obsáhlost nelze zveřejnit v TSL), na jehož základě byl rozpočet města na rok 2015 schválen.
http://www.tsviny.cz/…-mesta/ds-56


Toto jsou oficiální stránky strany „Volba pro město Trhové Sviny“.